Amerika u krijua për të realizuar një vizion…

Nga Woodrow Wilson – ish- president i Amerikës

“Amerika u krijua jo për të krijuar pasuri, por për të realizuar një vizion, për të realizuar një ideal – për të zbuluar dhe për të ruajtur lirinë në mesin e njerëzve”.

“America was established not to create wealth but to realize a vision, to realize an ideal – to discover and maintain liberty among men”.