Ftesë

Redaksia e Revistës letrare-artistike “ORFEU”, nr.1, viti I-rë, ju fton të dërgoni poezi, recensione, tregime, vështrime kritike për vepra letrare dhe veprat artistike (pikturë, skultpurë), pjesë nga gjinia dramatike, fragmente nga romanet e novelat e juaja. Po startojmë me një Revistë që do të jetë begati e krijimtarisë sonë letrare, artistike me punimet tuaja. Revistë që do jetoj gjatë dhe do të ketë shtrirje në gjithë trojet shqiptare. Anëtarët e Redaksisë: Dibran Fylli,Lan Qyqalla, Dan Ibrahimi, Isuf S Hoxha gazetarë e bashkëpunëtorë nga trojet shqiptare.
E-mail: shkrimfk@gmail.com