Kompleksi Turistik “Lura 2” në Gjirin e Lalëzit…! Pranë Detit, mes Gjelbërimit, afër Malit…!

Kompleksi Turistik “Lura 2” në Gjirin e Lalëzit…!
Pranë Detit, mes Gjelbërimit, afër Malit…!