EKREM BARDHA DHE SKËNDER ZOGU

“Ishte kënaqësi që pata rastin të takoj në Paris, Zotin Skënder Zogu, nipi i Mbretit Zog, një person që ka vlera patriotike dhe një burrë që ka dedikuar jetën e tij për çështjen Shqiptare”.

Ekrem BARDHA

It was a great pleasure to meet with Mr. Skender Zogu in Paris recently. Skender is the nephew of King Zog, a man of patriotic values who has dedicated his life to the Albanian cause. Thank you for the copy of your new book, Skender.

Ekrem BARDHA

Paris, 14 maj 2018