PLAVA KËRKON DHE MERITON: IDENTIFIKIM, FAKTORIZIM DHE DREJTËSI

Mbi të gjitha Plava shqiptare don një Alternativë më ndryshe, më pragmatiste, më vlerësuese dhe më realiste.

Plava me Alternativën dhe me birin e shtrenjtë të Hotit, Ibër Hotin, është një zë i fuqishëm pranë institucioneve, një zë i mbështetur me vepra konkrete dhe derë e hapur për të gjithë pa dallim për të gjithë ata që duan të shohin alternativë tjetër..

A jeni lodhur që 25 vite me fjalë të kota dhe folklorizma të mbështjella me petkun e biznesit patriotikë, atëherë zgjedhja është në duart tuaja.

Nëse doni ndryshime, përmirësime dhe sinqeritet Alternativa me bartësin e listës Ibër Hotin është zgjedhja e vetme për shqiptarët e Plavës me rrethina.

Numri një (1) je ti Votuesi, kurse dy (2) është Alternativa Shqiptare, andaj
VOTO 2 Alternativën Shqiptare.