POETI NIKOLLË LOKA, I PËRZGJEDHUR NË MES TË 600 KONKURUESVE NË ITALI

Një lajm i mirë nga krijimtaria poetike, finalist i Festivalit Poetik “Maria Virginia Fabroni” në Itali.

Poeti Nikollë Loka nga Shqipëria është perzgjedhur në mes të 600 konkuruesve për të  vazhduar fazen e dytë të konkurimit dhe si finalist ka fituar të drejtën për të lexuar njërën nga tre poezitë e dërguara në konkurim, gjatë zhvillimit të ceremonisë së dhënies së çmimeve.