GJITHKUSH DUHET TË DIJË KUFIJTË E VET

Deklaratë nga z. Ramush HARADINAJ – kryeministër i Republikës së Kosovës

“Ne nuk ndërhyjmë në punët e brendshme të Turqisë. Këto janë punë të brendshme tona edhe askush nuk do të ketë vendimmarrje në punët e brendshme të Kosovës.

Ne jemi të kujdesshëm edhe si popull shqiptar jemi popull i respektueshëm. Mirëpo, gjithashtu, gjithkush duhet të dijë kufijtë e vet…”