Komunitetet shqiptare të New York dhe Michigan të Amerikës mbledhin 121.370 USD për për të ndërtuar shtëpinë Muze të Prekë Calit në Vermosh

Në komunikatën e fundit të Fondacionit “Prekë Cali” në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me datën 30 tetor 2017 lajmërohet se janë mbledhur nga komunitetet shqiptare të New York dhe Michigan për të ndërtuar shtëpinë Muze të Prek Calit në vëndin e quajtur Velipojë -Vermosh Kelmënd -Malësi e Madhe , $ 121 370.00 (njëqind e njëzet e një mijë e treqind e shtatëdhjetë) dollarë amerikanë.

Në Shqipëri duhet të ketë një interesim e angazhim më të madh për të filluar sa më shpejt nga puna për ngritjen e Shtëpisë Muze të Prekë Calit.

Ne po publikojmë listën e plotë të emrave me shumat përkatëse të dhuruara për të ndërtuar Shtëpinë Muze “Prekë Cali”.