Nga *Elvis Ponari

Jetesa sa vjen dhe bëhet e shtrenjtë, çmimet dhe inflacioni rriten ndërsa vlera e lekut ulet.

Dhe ndër grupet shoqërore e vuajnë shumti këtë gjë janë personat do dalin pension, cilët vit pas viti janë varfër.

Problemet e papunësisë, informalitetit dhe veçanërisht emigracionit moshë pune kanë ulur ndjeshëm përqindjen e popullsisë kontribuuese 15 vitet e fundit, duke krijuar shqetësim madh social për ardhmen.

Projeksionet tregojnë se deri vitin 2030, popullsia moshëpune do tkurret mënyrë sistematike dhe nga ana tjetër, numri i pensionistëve do rritet me shpejtësi, duke vënë rrezik skemën e pensioneve

Marrja e masave konkrete është domosdosshmëri nëse nuk duam kjo shkojë drejt humnerës.

Një shembull për ta bërë qartë situatën: nëse ne 2020-ën ne kishim 1.4 kontribuues për 1 përfitues, treguesi ra 1.17 kontribuues për një përfitues marsin e vitit 2022.

Çfarë duhet bërë?

Evropa ka vite dhe dekada e ka menduar këtë gjë duke bërë mundur ruajtjen e standardit jetesës për qytetarët e saj, edhekur ata ndalojnë punuari. Sepse cilësia dhe fuqia e një shtetijanë qytetarët e vet.

Kur qytetarët e një shteti punojnë dhe moshën e pensionitkanë ardhura mjaftueshme, ai është i fuqishëm, ecënpërpara dhe ekonomia zhvillohet.

Në Shqipëri funksionon krejt ndryshe: Shumë pak njerëzpunojnë, shumë pak njerëz kanë rroga mira, dhe shumë/gjithë pensionistë varfër. Kjo bën , ata ende punojnëmbajnë ende me lekë pensionistët. Ose i mban shteti. Është e kotë!

Pra, shteti duhet mendojë pensionistët, ashtu siç do qytetar tjetër, jetë i pavarur.

Kur qytetari është i pavarur financiarisht, ekonomikisht, shtetiështë i fuqishëm.

Shteti ka hartuar ligje, ka ndërtuarrrugën njerëzit punojnë, fitojnë, shijojnë, kursejnë dhe kur dalin pension vazhdojnë sërish me njëjtin standard jetese. Sepseqytetari e ka dhënë kontributin gjatë jetës. Ka punuar dhe vlerësim kontributeve paguara duhet shpërblehet.

Por le ndalemi pak tek pensionet dhe si funksionon skema Europë?

Shteti thotë: “Po, një pjesë taksave që unë i marr ngasigurimet shoqërore do ti kaloj tek skema private, ato akumulohen, investohen, dhe kur dalësh pension marrësh shumë para. Kjo është e gjitha.

EVROPA NUK KA PENSIONE MË TË LARTA SE NE!

Evropa nuk ka pensione larta se ne. Evropa ka thjesht 3 mundësi pensioni (nga shteti, nga privati me shtetin dhe nga privati). Kjo mungon sot Shqipëri!

FMN, Banka Botërore dhe ISSH janë bashkuar për t’i gjetur një zgjidhje këtij defiçiti, këtij problem. bëjnë atë bërë Evropa vitet ’90, duke aplikuar skemën private.

Paratë kursehen, investohen fond privat, zhvillojnë ekonominë. Shembulli i thjeshtë dhe i afërt është ai i shtetit fqinj, Maqedonia e Veriut, e cila zhvilloi skemën private pensioneve 2015-ën, sipas sugjerimeve Bankës Botërore. (Ne Shqipëri nuk e bëmë këtë gjë)

Dhe sot, Maqedonia e Veriut ka mbi 2 miliardë Euro asete duke ndikuar edhe zhvillimin ekonomik vendit (rrugë, shkolla, aeroporte etj). Këto para janë grumbulluar, janë investuar, kanë dhënë kthim dhe e gjithë kjo i shkon individit si pension.

Dhe sot pensionisti maqedonas e ka pensionin lartë sesanjë pensionist shqiptar (Pensioni mesatar Maqedoninë e Veriut 278 Euro; Shqipëri 126 Euro).

Kalimi kolonën e tretë skemës private, zgjidhja e mirë

Kjo skemë është mirën e qytetarit, pasi edhe kthimet interesa janë larta, edhe se bankat.

Sipas ligjit ri për pensionet private, i future fuqi fund vitit shkuar, kufiri maksimal mujor i përjashtimit tatimor rritetderi nivelin e pagës minimale miratuar, aktualishtregjistrohet 40 mijë lekë muaj.

Nga kjo incentivë, shuma e kontributeve e përjashtuar ngatatimet arrin deri 480 mijë lekë vit ose 140% shumëkrahasuar me pragun ishte caktuar ligjin e vjetër prej 200 mijë lekësh.

Konkretisht, neni 156 i ligjit përcakton se, kontributi i bërë ngaçdo anëtar i një fondi pensioni zbritet nga ardhurat personale tij për efekt tatami. Kthimi i investimit, përfshirë fitimet ngakapitali prej investimeve kryera me aktivet e fondit pensionit nuk i nënshtrohen tatimit, as për vetë fondin e pensionit dhe as për shoqërinë administruese.

Kontributet e bëra nga punëdhënësi dhe çdo kontribuues tjetër, emër dhe për llogari anëtarit një fondi pensioni, përefekte fiskale, nuk vlerësohen si ardhura personale anëtarit. Kufiri maksimal mujor, për lehtësitë tatimore, është deri nivelin e pagës minimale miratuar shkallë vendi.

Edhe kontributet e pensionet privat derdhura nga punëdhënësi favor punëmarrësit do përjashtohen nga tatimi njëjtën masë.

Specifikisht, sipas nenit 157 ligjitKontributet e bëra ngapunëdhënësi interes punëmarrësve tij një fond pensioni vlerësohen shpenzim operativ deri shumën vjetorepër çdo punëmarrës, barabartë me pagën minimale vjetore miratuar shkallë vendi, dhe kjo shumë vlerësohet shpenzim injohur për qëllime tatimit mbi fitimin

Sipas shifrave fundit nga AMF, sot skemën private pensioneve janë 38 anëtarë, ose 1 % apo 2 % e fuqisë punëtore. Shifër ka ardhur gjithnjë e rritje por gjithësesi shumë e ulëtpasi minimalisht duhej ishin 25 % apo 30% e tyre.

Kjo është gjëndja sot. Ndaj, mes masave duhen ndërmarrë përpërmirësimin e tregut pensioneve është zhvillimi i skemaveprivate. Ky sistem është një kërkesë e domosdoshme e kohës.

Skema private e pensioneve zgjidh problemet dikton koha

pari, zgjidh kontradiktën e brezave, duke e bërë brezin e ri interesuar për t’u siguruar.

dyti, zgjidh ul informalitetin. Një fenomen mjaft shqetësuesepër ekonominë shqiptare, i cili rreth 30% saj.

treti, ofron përfitime kushte favorshme moshe, vjetërsie punë e masë pensioni. Si dhe kanë një transparencëe sistem fiskal mjaft favorizues.

Këto dhe shumë arsye tjera bëjnë sot pensionet private po zhvillohen me ritme larta gjithë vendet e botës.

PSE “SIGAL UNIQA Fond Pensioni”? hyperlink ( www.fondisigal.com.al )

Ekspertiza: Me 18 vite përvojë fushën financiare, “SIGAL UNIQA Fond Pensioni” ofron njohuri thellë këtë fushë duke ofruar zgjidhje për përmbushur nevojat unike kompanisë suaj dhe jo vetëm.

Përshtatja: “SIGAL UNIQA Fond Pensioni” bashkëpuno nngushtë me çdo klient për projektuar një plan pensioni përputhet me synimet e biznesit dhe preferencat e individëve.

Siguria: “SIGAL UNIQA Fond Pensioni” mundëson sigurinë dhe mbrojtjen e investimeve punonjësve tuaj, duke investuar instrumenta financiarë besueshëm (Obligacione Shtetërore).

Emri i madh treg: Duke qenë pjesë e “SIGAL UNIQA Group Austria” dhe “UNIQA Insurance Group”, ky fond ështënjë garanci shumë për çdo individ apo biznes.

Shembuj investimi:

 

Dëshironi hapni një llogari dhe investoni për ardhmentuaj? Ju nevojiten vetëm 1,000 Lekë. KLIKONI KËTU hyperlink (https://fondisigal.com.al/anetaresohu/ )

*CEO i “SIGAL UNIQA Fond Pensioni”