Në pak më shumë se shtatë muaj nga pija e fundit, truri ”riparon” pothuajse plotësisht dëmtimin strukturor të shkaktuar nga përdorimi i tepërt i alkoolit, shkruan focus.it.

Një lajm inkurajues për ata që luftojnë me çrregullimin e përdorimit të alkoolit (AUD) vjen nga një studim i kryer në SHBA, i cili tregon se sa shpejt strukturat neurologjike të komprometuara nga konsumimi i alkoolit kthehen në pamjen e tyre normale kur prishet ky zakon.

Ata që vuajnë nga çrregullimi i përdorimit të alkoolit (AUD), një patologji e konsideruar si çrregullim i trurit dhe e karakterizuar nga një aftësi e reduktuar për të ndaluar ose kontrolluar konsumimin e alkoolit, priren të shfaqin rrallim në disa rajone të korteksit, të rrudhura të indit nervor që përfaqëson pjesën më të jashtme të vertebrorëve dhe që është vendimtare për funksionet më të rëndësishme konjitive.

Disa nga këto ndryshime e bëjnë më të vështirë për njerëzit me konsum kronik të alkoolit që të ndalojnë pirjen, duke nxitur varësinë për shembull, korteksi paraballor, thelbësor për proceset e vendimmarrjes, mund të bëhet më pak aktiv, duke e bërë të vështirë marrjen e vendimeve që përfitojnë nga vetja.

Alkooli vret tre milionë njerëz në vit. Në Evropë dy persona vdesin çdo minutë për shkak të niveleve të larta të konsumit të alkoolit.

Një përqindje shumë e lartë e këtyre vdekjeve (e barabartë me afërsisht një në katër) ndodh midis moshës 20 dhe 24 vjeç.

Sipas OBSH-së, ka mbi 200 sëmundje që pjesërisht i atribuohen konsumimit të tepërt të alkoolit dhe mes tyre ka të paktën 12 lloje kanceri. Ky fakt dyfishon efektivisht barrën e vdekshmërisë të shkaktuar nga alkooli.