Një projektligji i ri pritet të rrisë ndjeshëm gjobat për ata që kryejnë shkelje të rënda të kodit të autostradave në Itali.

Teksti i titulluar “Ndërhyrjet në sigurinë rrugore dhe delegimi për rishikimin e Kodit të Autostradave”, pritet të kalojë për miratim gjatë kësaj vjeshte, kështu raporton tgcom.

Ndër veçoritë e reja, rregulla më të rrepta për përdorimin e celularëve gjatë drejtimit të automjetit dhe për ata që janë përgjegjës për krime në gjendje të dehur, si p.sh. ikja pas një aksidenti rrugor. Është ashpërsuar edhe heqja e lejedrejtimit dhe në rast të përsëritjes së kundërvajtjes , jo vetëm pezullohet por tani hiqet përjetësisht.

Telefonat celularë gjatë vozitjes

Gjoba më të rënda për ata që tejkalojnë kufijtë e shpejtësisë, ndërsa për ata që përdorin celularë gjatë drejtimit të automjetit, gjoba trefishohet: mund të arrijë deri në 1600 euro.

Një grusht i fortë edhe për alkoolin, me futjen e një ndalimi absolut për shoferët tashmë të dënuar për krime specifike ndërsa për ata që drejtojnë makinën duke marrë drogë, një test i shpejtë pozitiv mund të sjellë menjëherë heqjen e patentës dhe më pas edhe ndalimin e marrjes së patentës për tre vjet.

Skuterë dhe biçikleta

Rregulla të reja ka edhe për skuterët, me detyrimin për të mbajtur helmetë, targë dhe sigurim. Ata në ndarje nuk do të mund të operojnë jashtë zonave të lejuara. Dënime të rrepta për parkim të pakontrolluar, për drejtimin e automjeteve kundër trafikut dhe në rrugët ekstraurbane veçanërisht të ngarkuara dhe të rrezikshme. Ndër veçoritë e reja është zgjerimi i zonave me shtigje për biçikleta dhe identifikimi i zonave prioritare të ciklit me shpejtësi të kufizuar 30 kilometra në orë. . Për shoferët, kërkohet të paktën një metër e gjysmë distancë për të kapërcyer një çiklist.

Gjoba më të larta për ata që tejkalojnë kufijtë e shpejtësisë

Megjithëse kufijtë e shpejtësisë kanë mbetur të pandryshuara, dënimet për ata që i shkelin janë bërë më të ashpra: deri në 1400 euro gjobë në rastet më të rënda.  Dhe nëse një i mitur kapet duke vozitur pa patentë dhe i dehur ose i droguar, ai ose ajo duhet të presë deri në moshën 24 vjeç për të drejtuar një makinë.