Bordi Botues, Redaksia dhe Rrjeti i Kordinatorëve të “Gazeta e Alpeve” – medium PanShqiptar e NdërBallkanik, shpallin Fushatën e Abonimeve për Shqipërinë, për vitin 2023.

 

Abonimi Vjetor kushton 3.000 lekë (të reja).

 

Pagesat kryhen në numrin tonë të llogarisë (konto) në Lekë:

RAIFFEISEN BANK

“Gazeta e Alpeve”

Nr. Llog.: 0021373951

IBAN: Al43202111090000000021373951

Kodi SWIFT: SGSBALTX

 

Në çdo rast të abonimit tuaj duhet të shkruani dhe adresen e vendbanimit ose punës tuaj dhe numrin tuaj të telefonit celular.

 

Komunikimet për të interesuarit për abonimet:  

Tel: 00 355 69 78 39 500 / E-mail: gazetaealpeve@gmail.com

 

Fushata e Abonimeve vazhdon nga 1 tetori 2022 deri më 31 dhjetor 2022.