Borxhi i sigurimeve shoqërore thellohet akoma shumë duke rrezikuar shumë nga ata punojnë sot mos marrin pension të denjë kur arrijnë moshën.

dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bëjnë ditur se stoku për sigurimet e papaguara shoqërore arriti fund të vitit 2021 rreth 17.7 miliardë lekë, duke pësuar një rritje me mbi 700 milionë lekë kundrejt një viti parë.

Pensionet Private i kanë dhënë zgjidhje sistemit pensioneve gjithë botën, ndaj ka ardhur koha edhe Shqipëri ti kushtohet tepër vëmendje dhe kthehen një zgjedhje për gjithë qytetarët, mënyrë secili ketë një standart jetese  pleqëri ashtu siç e ka rini.

Një prej personazheve njohur kanë zgjedhur ndërmarrin një hap tillë është edhe ish arbitri i futbollit, Lorenc Jemini.

Ai fton gjithë komunitetin sportiv vend bëjnë njëjtën gjë.

Lorenc Jemini: Jam këtu për prezantuar një produkt shumë  rëndësishëm për individët. Duke qenë se unë vij nga bota e sportit ja sygjeroj gjithë sportistëve, cilët gjatë moshës që janë aktivë dhe kanë ardhura mjaftueshme, duhet të investojnë një sasi te Fondi Privat i Pensionit mënyrë në moshën e pensionit standarti i tyre i jetesës mos preket dhe të jetë pothuajse njësoj.

Pse duhet ta bëjnë gjithë sportistët por edhe arbitrat? Sepse mosha e pensionit duket larg por vjen shpejt. Kemi edhe eksperiencat e personave tjerë e kanë bërë një gjë tillë.

Ndërkohë ne intervistuam edhe CEO-n e Fondit SIGAL, Z. Elvis Ponari, njëherazi edhe Kryetar i sapo zgjedhur i ShoqatësSiguruesve Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimeve.

Z. Ponari rëndit edhe tre arsye pse këto Fonde janë një mundësie artë duhet shfrytëzuar nga gjithë qytetarët, pavarësisht profesionit apo ardhurave tyre mujore.

Elvis Ponari: Skema e sigurimeve private, me pensionin privat, janë një risi humë e mirë e cila nuk është shfrytëzuar në maksimumin e tyre.

E para, Fonde private vullnetare, kapitalizuara dhe të shëndetshme do thotë qytetarët do marrin shumë pension pleqëri.

E dyta, I jep mundësinë njerëzve ruajnë njëjtin standard jetese e konsumi gjatë gjithë jetës. Nëse kursejnë/kontribuojnë sot mënyrë vullnetare, do thotë ata do kenë një jetë më  qetë moshën e pleqërisë.

E treta, ulin vartesine ndaj skemës shtetërore, e cila siç po e hasim çdo ditë, është vështirësim mëdha.

Si aktorë kryesorë treg, prej kohësh ne kërkojme të ofrojmë të njëjtin standard ose nivel pensioni, minimalisht si Kosova apo Maqedonia e Veriut, cilat I shfryëzojnë prej vitesh këto skema.

Lidhni një kontratë për pensionin tuaj me Fondin SIGAL UNIQA dhe kontribuoni sipas dëshirës. Ose na lejoni tju shillojmë qe pensionin ta kaloni gëzueshëm si 10.000 antarëtanë të siguruar këtë skemë prej 11 vitesh tashmë.

fakt iu bëj thirrje të gjithë atyre kanë mundësi paguajnë krahas kontributit detyruar të hapin një skeme private sigurimi me fondin SIGAL UNIQA.

Themelimi nga SIGAL UNIQA vitin 2011 i Fondit të Pensioneve Vullnetare ishte një parapritë e zhvillimeve do të vinin, sepse sot, ka ardhur koha qytetarët shqiptarë kenë të njëjtat mundësi zgjedhjesh për investim për veten e tyre si në Europë.

Sot ky Fond është krenar është i madhi Shqipëri dhe numëron me mijëra individë dhe subjekte si anëtarë saj. Sikundër ka edhe me dhjetëra qytetarë kanë investuar prej themelimit dhe sot gëzojnë pensionin e tyre, duke bërë një jetë normale dhe pa shqetësime financiare.

Ndaj mos prit! Fillo mendosh për pensionin tënd shumë kohë para se pushosh punuari.

Fondi SIGAL, Ndërtojmë ardhmen bashku

Keni pyetje?

Adresa: RrugaUkraina e Lirë”, pas Kullave Binjake, Tiranë

Cel: +355 67 40 26 007

Web: www.fondisigal.com.al