Nga Agron SHABANI – Gjermani

 

Siç dihet, gjitha ndryshimët, metamorfozat e ndryshme ose transformimët, kanë vellon e melankolisë dhe nostalgjisë pafshehur oselakuriqe  vet faktin se gjitha ato i kemi lënëprapa vetës dikur, janë pjesë e jona mund nashfaqet ose përseritët vazhdimisht.

Se këndejmi, ne shqiptarët, për shkak paradokseve dhe padrejtësive reaksionare dheanakronike nga e kaluara, sikur kemi përceptime, averzione, anticipime dhe paragjykime shumëtaobjektive dhe subjektive ndaj rusëve ose ndaj Rusisë sifuqi (superfuqi) botërore ose planetare. Ndaj turqve oseTurqisë-gjithashtu. Ndoshta edhe kemi shumë drejtë, kur mendojmë dhe reflektojmë Kongresin e Vjenës“(1815), “Kongresin e BerlinitoseTraktatin e Shën Stefanit” (1878), ‘Konferencën e Londrës“( 1913 dhe 1915),”Traktatin e Versajës“(1919), “”Konferencëne Parisit“(1945) etj.

Krejt rregull kjo.

Njerëzit nuk janë vetëm një qark ose rreth imbyllur vicioz ose biocenoz, por një glob (botë) oseelipsë e tërë me dy pole ndryshme dhe kryesore cilat, njërin ndodhën ose ekzistojnë faktët dhedeshmitë, dhe tjetrin, formulat, idetë e ndryshme oseteoritë reale dhe dialektike

Kështu ndryshimi ose dallimi mes asaj duam, asaj mundëm dhe asaj dijmë, sikur naduken mjaftueshëm për t’i njohur, kuptuar, detektuar(deshifruar) dhe analizuar çështjet ose aspektët e lartagjeostrategjike, gjeopolitike, konjukturale, nomenklaturale, konceptuale, ideologjike dhe tjera politikës dhe sigurisë globale, kur Rusia (plus Turqia)-janë faktor, akter ose protagonist rëndësishem oserelevant, deshtëm a s’deshtëm pajtohemi ne shqiptarët.

Ndaj, edhe animët ose pozicionimet tona kampin (bllokun) e njohur Ukrainës-kundër Rusisë, mund quhen ngutshme, paushalle, imagjinare osefiktive për çastin ose momentin. Pavarësisht rënditjesose konstelacionëve ndryshme ushtarake, politike, diplomatike etj.

Mos harrojmë se rusët dhe amerikanët, bashku me anglezët, gjermanët, francezët, italianët dhe tjerët, i studiojnë, eksplorojnë dhe ekzaminojnëbashkë Marsin, Afërditen, Saturnin ose Jupiterin, bashku me sistemët tjera interstelare ose galajtike: Ndaj, edhe lufta ose konflikti eventual mesPerëndimit dhe Rusisë për shkak Ukrainës, me tepër ngjanë rastësi, apo si thonë njëpseudonimhyjnor ose profetik cilin Zoti (Hyji) nuk deshti nënshkruajë.

Ndonëse, pa i harruar këtu edhe kapacitetët osepotencialet e njohura nukleare ose atomike Rusisë bashku me lidhjet e fuqishme shpirtërore, emocioonale, mentale, psikologjike, shtetrore, naionale ose patriotike popullit madh rusë me Presidentin e Rusisë, Vlladimir Putin dhe anasjelltas bashku me lidhjet e shumëta fetare, kulturore, historike, familjare, farefisnore, gjenealogjike, gjuhësore (linguistike) dhe tjera mes rusëve, ukrainasve dhe bjellorusëve.

Ndaj, mëqe sipas H. Bergsonit dhe E. Frommit:, “ne e vlerësojmë intelektin ose itelegjencën e njeriut, sigjenë, resursin ose asetin kryesor tek njeriu, dhe ne e dijmë se nuk ka ekskurs, diskurs, proces, fenomen, paradoks ose reaksion qytetar, fetar, kulturor, politik, diplomatik ose ushtaraj, cilin intelgjenca ose elita e njohur shkencore, intelektuale, kulturore, politike dhediplomatike, nuk mund japin spjegimin, definicioninose përgjigjën e duhur shkencore ose humaniste, si dhenuk ka inferioritet ose maliciozitet cilin, nuk mund riparojnë dhe kompenzojnë.” Atëherë do theksuar vazhdim se njerëzit e elitës ose superstrukturës njohur ushtarake, politike dhe diplomatike globit (e sidomos intelegjenca amerikane, britanike, gjermane, franceze, italiane etj.) i kanë njohura këto fakte. Janë pyetje çështjet ose aspektët e njohura sentimentale, emocionale, sociopsikologjike, antropokultuore, antropohistorike etj.

E dyta: SHBA-, Natoja ose Perëndimi, kuader vazhdimit luftës ftohtë( me mjeta tjera)-kundër Rusisë dhe Presidentit saj, Vlladimir Putin: E kanë ngritur dhe fuqizuar aq shumë Kinën dhePresidentin e saj, Shi Xhin Pin, saqë Kina (jo Rusia)-parqet sot armikun dhe rezikun kryesor për paqen dhesigurinë globale ose universale planetit tonë.

Ndërkohë janë rusët ata si gardian ose dalëzotësnuklear ose atomik vijen e parë frontit, kushtëtose rrethanat e rënduara një sulmi ose invazioni mundshëm 1.5 miliard kinezëve kohëra dhehapësira gjëra kontinentale dhe interkontinentale.

Ndryshe nga kjo, sipas politologëve ose analistëve specializuar dhe kompetent, raste ose situata ndryshme krizash ose konfliktësh latente osepermanente si ajo Ukrainë, pos tjerash janë preferuara metodat e njohura diplomacisë kualifikuar, kolokvilale, seminarike ose intelegjente, sipas cilës, mund ngriten, ndërtohen ose arrihenkonsenzusi ose kompromisi i përgjithshëm pa prolongimin, anashkalimin ose nënçmimin(ç’vlerësimin) e asnjerës palë me anë dialogut, komunikologjisë ose gjuhës përzgjedhurprofesionale dhe elokuente.

këtë frymë, solucioni ose modeli franko-gjerman, duket me i afërt ose me praktik kuptimine arritjes një konsenzusi ose kompromisi përbashkët sistatu quo politike dhe ushtarakeose“modus vivendipër çastin ose momentin.

Analistët ose njohësit e kualifikuar dhekonfindencial zhivillimëve përgjithshme Ukrainë, janë mendimit se Rusia dhe Presidenti i saj, Vlladimir Putin bashku me admiralitetin dhegjeneralitetin e njohur ushtarak, janë gatshëm njohin dhe garantojnë mbi 9O % sovranitetit dheintegritetit teritorial Ukrainës ( pa Krimenë) mu kushtin ose garancën paraprake SHBA-, Natos osePerëndimit, mospërfshirjes ose mosanëtarësimit Ukrainës Nato dhe UE-së.

këtë kontekst, nuk përjashtohet edhe ngritja oselidhja e ndonjë aleance oee konfederate re mesRusisë, Ukrainës dhe Bjellorusisë sipandan neutral” osedigë e fortëndaj Kinës dhe Perënndimit. Kush e di ?!

Thonë se Diokleciani, vitin e largët 284, përcezar (perandor) ose bashkësundimtar Romës, e zgjodhi ose emroi rivalin e madh ose kundërshtarin e tij kryesorMaksimilianin, për faktin se kompromisetdhe ndryshimët janë rregulla ose ligje jetës

Disa e shohin rolin vendimtar ose krucial Izraelit shtensionimin ose deeskalimin e situatës Ukrainë.

Thuhet se Ukraina vetëm nën udhëheqjen e liderës bukur, intelektuale, integjente, ekskluzive dhekarismatike, Julia Timoshenko, ka njohur zhvillim oselulëzim përgjithshem. (A.Sh.)