NëTakimi i Plavë-Gucisë, 2021”, me 1 gusht2021, ora 10.00, në Shtëpinë e Kulturës në Vuthaj, do të nderohet me “Mirënjohjedhe RTV “Fontana” nëIstog të rajonit të Pejës në Kosovë e drejtori i tij, ZeqirMehmeti për punën e çmuar kombëtare integrimetmediatike e kulturore Shqiptarëve Rajonin e Ballkanit, veçmas Kosovë, Shqipëri e Mali i Zi.

Ekipi i RTV “Fontana” i Kosovës, sikurse dhe nëtë tjera veprimtari tëGazeta e Alpeve (gazetëRajonale-PanShqiptare-NdërBallkanike) nëTakimi iTiranës (2019), Takimi i Plavë-Guci (2019), Takimi i Gjakovës (2019 e 2021) do të jetë ipranishëm nëTakimi i Plavë-Gucisë, 2021”, ku do tërealizojnë një kronikë të zgjeruar, një dokumentra tëplotë (që do të publikohet dhe You Tube) si dhe njëgaleri me foto nga kjo veprimtari kombëtare, panshqiptare, ndërballkanike.