Covid 19 që nga paraqitja e parë ka bërë që një numer jo i vogël i njerëzve pas pandemisë të kanë probleme psikologjike.Reflektohen sjellje të ndryshme , të cilat sigurisht përfshijnë pasigurinë , e gjithë kjo si rezultat i virusit. Lidhur më sëmundjet mendore Corona virusi I ka ndarë mendimet e mjekëve , në gjetjën e masave adekuate të tejkalimit të krizës psiqike.Virusi ka ndikuar më shumë të përsonat të cilët kan përjetuar situata të vështira nga sëmundjet e ndryshme , apo ndonjë traum psikologjike. Jo vetem unë si psikologe klinike , por shumica e psikologeve ndajnë mendime se frika nga virusi fatkeqësisht vdekjeprurës do të zgjas . Po ashtu ekzistojnë mendimet se një përqindje jo e vogël e njerëzve , vështirë do ti kthehen jetës normale.Sigurisht se në paraqitjen e krizave mendore nga virusi ka ndikuar edhe gjendja sociale jo e mirë në Kosovë.Pandemia globale ka ndikuar në rritjën e numrit të vetvrasjëve , gjë e cila kërkon studim të veqantë dhe të kujdesshëm. Parandalimi I virusit bëhet më masat preventive , sigurisht së rol të mirë në këtë drejtim ka pasur Karantina.Mirëqënja e përgjithshme lidhet po ashtu me problemet psikike afatgjate.Pandemia i godet edhe ata më gjendje pastraumatike, si p.sh ata që kanë pasur ndonjë tragjedi në familje ,edhe në qoftë se Covidi kalon , ndikimet psiqike nuk hiqën pa lënë te dikush apo dikush shenjë.Karantina e ka ndryshuar mënyrën e jetesës , duke i bërë njerëzit të izoluar , dhe ky distancim shoqeror vështirë bën që sërish të vihen kontaktet e më parshme .Virusi ka shtuar pasigurië shoqërore dhe pasigurinë individuale .Momentalisht po jetojmë në kohë të pasigurta .Disa njerëz po i frikësohen të pa parashikueshmësë dhe të panjohuresë për të nesermën.Kjo frikë ka mundësi edhe të zgjatë…Sigurisht se paraqitja e pandemisë , ka hapur tema të reja për studim, e sidomos kur bëhët fjalë për shtimin e sëmundjeve psiqike…