Gazeta e Alpeve”, prej korrikut 2020, do jetë shitje lirë edhe komunën Istog rajonit Pejës, Kosovë, tek kiosku i shtypitRilindjaigazetashitësit e librarit njohur, Ferid Bajra, pronari saj.

Vetëm në dy ditët e para u shitën 11 copë gazeta.

Faleminderit Istogu ynë!

Faleminderit Ferid Bajra!