Alpet e Shqipërisë, me peisazhin e veçantë natyror, vazhdojnë të tërheqin interesimin e vizitorëve të shumtë, por edhe artistëve, mes të cilëve është edhe piktori Skënder Strica, i njohur si “piktori i maleve”, i cili pjesën më të madhe të krijimtarisë ja ka kushtuar Alpeve.

https://www.zeriamerikes.com/a/alpet-shqiptare-piktori-skender-strica/4810701.html#player-start-time=23.701791