Në këtë kafené në fshatin Leran të Preshevës, shqiptarë dhe serbë takohen çdo mbrëmje për të luajtur një lojë turke.

https://www.dw.com/sq/fshati-leran-n%C3%AB-preshev%C3%AB/av-47683326