Me këtë burrë të mirë, ing. Bardhok Rajtën, krenohet jo vetëm Lura, por e gjithë Malësia.
Burrë i zgjuar, i kulturuar, profesionist i shkëlqyer në punën e tij, i urtë, i respektueshëm e komunikues. Rrallë gjen njerëz me cilësi të tilla.
Nuk thonë kot: nga fisi i mirë dalin njerëz më të mirë dhe që i lartësojnë akoma më shumë të parët e tyre.

(Nga komente në fb për “inxhinierin e dritës”, Bardhok Rajtën, bashkautor në projektime të 70 HEC-eve kudo në Shqipëri)