“Gratë e tynë (në Pukë) janë të shëndosha dhe shumë mundëçare, mihin ndër vneshta dhe bajnë çfarë do pune.

..Grue publike të pandershme nuk ke në Pukë e Epir (Shqipni) dhe po të diktohet, farefisi menjëherë e vret.”

– Frang Bardhi, 1637.

(Foto: Giuseppe Massani) (Publikimet Puka nder vite)