Askush nuk po kujtohet ta nxjerrin Rugoven e Madh nga magazinat e voga të Tiranës e ta vendosin në nji piedestal të lartë të Tiranës.
Ende po ka nga ata që as të vdekur nuk duan ta dëgjojnë, vlerësojnë e nderojnë Presidentin historik të Kosovës, dr. Ibrahim Rugova..