Në të kaluarën njerëzit kanë jetuar më gjatë. Por në vitet e fundit sipas raporteve shkencore jetëgjatësia e njerëzve ka shënuar rritje.

Rreth kësaj çështje është bërë një hulumtim nga dy profesorët John Einmahl dhe Laurens de Haan, ku ky hulumtim është publikuar në revistën ‘Nature’.

Sipas këtij hulumtimi, mosha mesatare më e madhe që mund të jetojë një mashkull është 114.1 vjet, kurse femrat 115.7 vite.

Einmahl dhe Haan kanë analizuar të dhënat 75.000 personave nga viti 1986 deri në vitin 2015.