Gazeta “Veterani”

Doli numri i ri i gazetës periodike “Veterani”, nr. 8, gusht 2018, botim i Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional-Clirimtare të Popullit Shqiptar (OBVL), Tiranë, 2018.