Indeksi/ Shqipëria, ndër të fundit në botë për aftësitë rikuperiuese ndaj fatkeqësive natyrore

Elasticiteti i mjedisit të biznesit të një vendi, apo aftësitë rikuperuese të tij, kanë rëndësi kur planifikoni se ku të bëni biznes. Në këtë kontekst, indeksi i përvitshëm i FM Resilience jep një panoramë botërore për elasticitetin në ekonomi, zinxhirin e furnizimit dhe riskun. Shqipëria renditet e 103 nga 130 ekonomi të analizuara, ndër vendet e fundit. Në Ballkan, jemi të fundit. Kryeson Kroacia, e 39-a, Serbia e 66-a, plot 37 shkallë më mirë se ne, ndjekin Bosnja e Hercegovina e 70 dhe Maqedonia e 77-a.

Sipas nën-indekset që marrin në shqyrtim këtë studim, Shqipëria nuk performon mirë në menaxhimin e riskut, e renditur e 120, në 10 më të ulëtat në botë. Sipas këtyre risqeve, Shqipëria është më e ekspozuar ndaj sulmeve kibernetike dhe zjarreve, por edhe përmbytjeve, fatkeqësive natyrore të tjera si tërmete etj. Sa i përket pjesës ekonomike të të qenit elastik ndaj çdo ndodhie, Shqipëria renditet e 93 në botë, ku riskun më të madh në këtë sferë, sipas studimit e ka faktori politik, ndjekin produktiviteti, rritja e shkallës së urbanizimit.

Zvicra, Luksemburgu dhe Suedia zënë tre pozicionet më të larta në Indeksin e Rezistencës Globale të FM 2018. Zvicra renditet në 10 vendet e para për cilësinë e infrastrukturës së saj dhe furnizuesve, për situatën e saj të qëndrueshme politike dhe nivelin e ulët të korrupsionit dhe për produktivitetin e saj ekonomik. Luksemburgu gjithashtu vlerësohet shumë për produktivitetin ekonomik, stabilitetin politik, nivelet e ulëta të korrupsionit dhe ekspozimin e ulët ndaj rreziqeve natyrore. Ky shtet konsiderohet një vendbanim tërheqës për kompanitë që kërkojnë një bazë evropiane kontinentale, pas votimit të Mbretërisë së Bashkuar për t’u larguar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe pasuar nga “Brexit”.

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për institucionet financiare që dëshirojnë të vazhdojnë të drejtat e “pasaportave” për të ofruar shërbime lirisht në të gjithë BE-në. Suedia renditet në krye të shikimit të zinxhirit të furnizimit (aftësia për të gjetur dhe ndjekur ngarkesat nëpër zinxhirin e furnizimit); gjithashtu renditet lartë për cilësinë e furnizuesve lokalë dhe nivelet e ulëta të korrupsionit.
Në anën tjetër të indeksit janë Haiti (renditet i 130), Venezuela (renditet 129) dhe Nepali (renditet 128). Haiti është penguar ndjeshëm nga mjetet e saj të kufizuara ekonomike dhe ekspozimi i saj 100 për qind ndaj rreziqeve natyrore.

Duke u rimëkëmbur ende nga Uragani Mateu në 2016, ishulli Karaibe u kursye nga një goditje e drejtpërdrejtë nga Uragani Irma, por megjithatë pati shkatërrime të përhapura të shtëpive dhe fermave. Venezuela vuan nga ekspozimi ndaj erës dhe tërmetit dhe, gjithashtu, korrupsionit dhe një varësie nga nafta për të gjeneruar pasurinë e saj ekonomike. I ekspozuar rëndë ndaj rrezikut të tërmetit, Nepali përjeton gjithashtu një shkallë të lartë të urbanizimit, gjë që mund të përkeqësojë rrezikun e ndërprerjes së bizneseve dhe aftësinë për t’u rimëkëmbur me shpejtësi.

Indeksi i FM Resilience Global është një masë e përbërë në mënyrë të barabartë e tre faktorëve bazë të elasticitetit: cilësia ekonomike, rreziku dhe vetë zinxhiri i furnizimit. Secili faktor përbëhet nga katër drejtues kryesorë. Pikët janë të lidhura në një shkallë nga 0 në 100, me 0 që përfaqëson elasticitetin më të ulët dhe 100 është elasticiteti më i lartë.

I përditësuar çdo vit, Indeksi i është i vetmi mjet që ju jep mundësinë për të krahasuar rrezikun në rreth 130 vende. Kjo mund t’ju ndihmojë të vlerësoni rajonet, operacionet e biznesit në vend, zgjidhni partnerët dhe të bëni zgjedhje më të informuara strategjike rreth elasticitetit tuaj të ndërmarrjeve.