Për ta rikthyer kohën

Diploma 1983, takimi pas 35 vjetësh

 

Që atëherë

kanë rrjedhur shumë ujëra të

reja,

ka ardhur

dhe ikur shumë jetë,

janë ngritur

dhe shembur shumë ura,

 ka hyrë në mes përditshmëria,

kujtesa është bërë më e lehtë.

 

Për sot

nuk ka ikur koha,

se gjendemi të mbledhur

bashkë,

me më të bukurat urime për

 jetën,

me respektin për njëri-tjetrin,

me dëshirën

 për tu mbledhur sërish,

për të mos thënë:

A po të kujtohem!

 

E për pak,

për pak,

 për ta rikthyer kohën që ish.

 

Nikollë LOKA