Nëse pini birrë nga shishja apo kanaçja, bëni gabim të madh – ja përse gjithmonë dhe duhet patjetër të pini nga gota

Për shumicën nuk ekziston freskim më i mirë sesa birra e ftohtë akull – derisa të mos krijohet stomaku i madh dhe i fryrë.

Sado që të kënaqemi duke pirë birrë, shumica pas pirjes së birrës freskuese të preferuar ballafaqohen me probleme.

Stomaku i fryrë dhe gazrat janë shoqëruesit shumë të shpeshtë të konsumimit të birrës.

Megjithatë, fjala nuk është te çmimi të cilin e paguajmë për t’u kënaqur, sepse me këtë truk të thjeshtë shumë lehtë mundemi t’i zgjidhim të gjitha pasojat e padëshiruara të cilat birra i bart me vete.

Harroni birrën nga konserva apo shishja dhe pini nga gota. Ja përse është kështu!

Njëri ndër produktet e dorës së dytë të fermentimit të birrës është dyoksid karboni. Ai deri te hundët tona sjell të gjitha aromat e birrës dhe ka për qëllim për krijimin e shkumës në majë të gotës.

Edhe pse dyoksid karboni na ndihmon që të kënaqemi me të gjitha sensacionet e birrës, vetëm në një konservë apo shishe birre prej 0.3 litrash gjendet dy herë e gjysmë më shumë CO2. Dhe, fatkeqësisht, ai patjetër duhet të përfundojë diku.

Kur pimë birrë nga shishja apo konserva, gllënjka tjetër apo kafshata e ushqimit liron atë gaz në stomakun tonë – dhe atëherë pason fryrja.

Mënyra më e mirë që të kënaqeni është që ta qitni në gotë të ftohur qelqi, nën këndin prej 45 shkallësh dhe pastaj direkt, sepse në këtë mënyrë lirohet dyoksid kabroni në gotë, në vend se në stomak.