Në Sanxhakun Shqiptar (Tregu i Ri)

Nanë e bir në një foto na paraqesin mjerimin e kahershëm në Sanxhakun Shqiptar (Tregu i Ri – Novi Pazar), që sot është krahinë e madhe etnike shqiptare e okupuar nga Serbia.