Në një Konferenë shkencore Susaj, Kucaj e Rembeci, tre pedagoge të Universitetit Polis si drejtuese paneli…

Më 22 Qershor 2018, në Hotel Tirana International, u zhvillua Konferenca “Riciklimi, Mjedisi, Ekonomia dhe Shëndeti i qytetarëve”.

Përfaqësuesit e Universitetit POLIS në Tiranë, Prof.Ass.Dr. Elizabeta Susaj, Dr. Enkelejda Kucaj dhe Dr. Godiva Rembeci morën pjesë me prezantime dhe si drejtues paneli.