DITËT E MËRZITSHME TË DHIVE TË LUTËS

(Tregim nga Adem GASHI)

Kishte vite që kishte vdekur shkrimtari norvegjez, Knut Hamsun, madje një vit para se të vija unë në këtë botë. Duke parë njëtrajtshmërinë e gjërave i ishte mbushur mendja se të gjithë njerëzit kishin vdekur. E kishte me të dëgjuar se vetëm njëri nga soji i shkrimtarëve ishte në gjendjen as…as… , dhe mori rrugë ta takonte. I hipi autobusit të linjës A3 të kryeqytetit të një vendi që i thoshin Kosovë dhe mësyu destinacionin.
E gjeti Lutfi Lepajën në luginat midis Kodrës së Trimave dhe kodrave pa emër me tufën e dhive që s’e di në mund të quhej tufë. Sa bëheshin pesë, me ndonjë kec, ditën tjetër gdhiheshin katra e pak më vonë tri.
Çudi, edhe Luta, po si ai, mendonte se kishte vdekur qëkur. Ndoshta nga pandjeshmëria për gjithçka, me përjashtim të dhive.
Shkrimtari-bari, shqiptar me letra, hollë e hollë edhe nuk e kishte as dertin, as dashurinë për dhitë, po për ditët e tyre të mërzitshme. I qe mbushur mendja se për jetë të jetëve kështu do të ishte. Dhe kështu s’mund të jetë askund tjetër përveçse në botën e amshuar.
Ai as e përfilli Hamsunin nobelist, po zuri ta tjerrë rrëfimin e tij pa fill e pa fund për dhitë që, pavarësisht në ishin tri a bëheshin pesë, asnjëherë nuk i shihje bashkë.
U kujtua ta flijonte një kec për mbarësi ditësh të dhive dhe do ta bënte po të mos i shfaqej fjala e padurueshme, GJAK, e vetëkuptuar në aktin e therorisë.