NË RRËNJËT E DETIT

/Poezi/ — Dy kohët

Mbi valë nuk mbeti gjurmë
As në rrënjët e detit të pafund,

Vetëm sy që shohin drejt qiellit
Mbi dallgë e mbi lule janë.
Dy kohet në t’njëten barke
Kapitënet e ZI………!!!!!

Zef MULAJ – Itali