Brezat e Lidhjes së Prizrenit

Din Bajram Bajraktari e Bek Din Bajraktari të Bajrakut të Shipshanit të Malësisë së Gjakovës ishin në Prizrenin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit më 1878 dhe tani në ditë të festimeve të 140 vjetorit të LSHP vjen pasardhësi i tyre genetik Besnik Bajraktari.

Traditë e brezave, lartësime të tyre.

Nga Rali LURA