“VETERANËT” DHE VETERANËT!

Nga FAHRI MUSLIU

Në Kosovën e pasluftës na u paraqiten mbi 60.000 “VETERAN”, edhe pse shumica e tyre (më shumë se 2/3) nuk kanë marrë asnjë ditë pjesë në luftë, apo aktivitete luftarake, por por shpërblehen me pensione e favore tjera, si dhe shumica e të burgosurve politik.

Por në Kosovë jetojnë me mijëra VETERAN të arsimit, shëndetësisë, kulturës, gazetarisë, artit, muzikës, sporti… që kanë dhënë kontriobut,të madh, të paktën 40 vjeçar, për zhvillimin, ngritjen dhe afirmimin e kombit shqiptar dhe të Kosovës. Am ata as që llogaitën si të tillë, as nuk kanë respekt, as benefite të VETERANËVE, madje nuk po mundën ta sigurojnë as pensionin e fituar me djersë. Si të ishintë ardhur nga Marsi!

Ku është dhe ka po shkon shoqëria dhe shteti i Kosovës?
FM