12 “ILLZ” në qiellin e Kohës Tonë

Ka mbrri në 12 numra revista letrare e Tiranës, revista “ILLZ”, e cila ka një emër të mirë në Letrat Shqipe, ka krijuar traditën e vet – ndonëse në kohë tejet të vështira të realitetit aktual shqiptar.
Revista “ILLZ” ka në faqet e saj emra nga ma të shquarit në historinë e letërsisë e publicistikës shqiptare. Aja, tashma, është një revistë panshqiptare, ballkanike, ndërkontinetale.
Revista “ILLZ” ka sponsor të saj biznesmenin e njohur kontributor Flamur Hoxha, Drejtor: Izet Duraku dhe Kryeredaktor: Rexhep Shahu.