Dr. Islam LAUKA po shkruan një vepër të re

Dr. Islam Lauka – ish ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë, politilog, pedagog, drejtor i Institutit Shqiptar të Studimeve Amerikane e Britanike, President i Qendrës Shqiptare të Studimeve Amerikane e Britanike, në shtëpinë e tij në Prishtinë – kryeqytetin e Kosovës.

Ai po shkruan një vepër të re në bibliotekën e tij, në studion e punës. Kjo vepër me interes kombëtar, ballkanik, europian, euro-atlantik, pritet të dalin kësaj vjeshte në libraritë e Prishtinës dhe të Tiranës, etj.