PËRFUNDOI ASFALTIMI I RRUGËS JUNIK – NIVOKAZ

Sapo ka përfunduar asfaltimi i rrugës që lidh komunën Junikut me fshatin Nivokaz, një projekt mjaft domethënës që ndikon direkt në mirëqenën e të dy vendbanimeve.

Kjo rrugë ka përfunduar sipas afatit kohorë të paraparë me projekt ku janë përfshirë shenjëzimi në rrugë dhe shenjëzimi vertikal me të gjitha shenjat e nevojshme për një komunikacion të rregullt.

(V.E.)