SHABAN MEHAJ I HOTIT TË MOÇËM

Një nga shembëlltarët lartnor e meritor të biznesit shqiptaro-amerikan në New York dhe në Plavë-Guci; një nga veprimtarët e kontributorët e Çështjes Kombëtare Shqiptare, të Komunitetit Shqiptar në Amerikë, të Kulturës e Shoqërisë Civile Shqiptare;  Koordinator i Qëndres Shqiptare të Studimeve Amerikane e Britanike në SHBA.

Veprimtaria e kontributet e Shaban Xhemë Mehajt të Hotit të Vendit, sëbashku me tre vllaznit e tij, veçanarisht Sadri Mehaj Hoti – luftëtar i shquar i Batalionit “Atlantiku” në Luftën e Kosovës, etj.,  janë genetike, shpirtërore, plot sakrifica, krejt merita në kohën e botën shqiptare në dekadat e fundit.

Shaban Xhemë Mehaj i Hotit të Historisë Shqiptare është një personalitet shqiptar me vlera, veti e virtyte plot rrezatim në jetën e tij, në Diasporën Shqiptare në Amerikë, në Vendlindjen e vet…

 (Marrë nga gazeta “Atlantik”, nr. 3. Prill 2018)