Samiti i EECP-së miraton MAJLINDA BREGUN Sekretare e Përgjithshme e RCC

Ajo do të fillojë këtë detyrë më 1 janar 2019 në Sarajevë

Brdo pri Kranju – Slloveni: – Udhëheqësit e Procesit të Bashkëpunimit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) përgëzuan dhe përgëzuan Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal (RCC), që shërben si një organizëm sui generis që promovon bashkëpunimin rajonal në Evropën Juglindore,

 Më 24 prill 2018 ministrat e Punëve të Jashtme të SEECP të miratuan Majlinda Bregun si Sekretare e Përgjithshme e RCC, duke filluar më 1 janar 2019 dhe Igor Lukshiç si Sekretar i Përgjithshëm i RCC, duke filluar më 1 janar 2022.

Ata shprehën mirënjohjen për përpjekjet e vlefshme të Sekretarit të Përgjithshëm të RCC-së në largim Goran Svilanoviç në udhëheqjen e RCC-së, i cili u dëshmua si mjet relevant dhe plotësues për të rritur bashkëpunimin, për të nxitur zhvillimin e përgjithshëm në rajon dhe për të ushqyer aspiratat e rajonit drejt marrëdhënieve të mira fqinjësore, besimin e ndërsjellë dhe prosperitetin.

Duke ju drejtuar këtij eventi, Sekretari i Përgjithshëm i RCC, Goran Svilanoviç, falënderoi pjesëmarrësit e SEE për një mbështetje të vazhdueshme për RCC dhe theksoi se momentin pozitiv në Evropën Juglindore duhet të ruhet dhe të kapitalizohet më tej.

“Strategjia e BE për Ballkanin Perëndimor riafirmoi bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë si shtytëse kryesore të përparimit ekonomik, të sigurisë dhe të politikës. CCR pranohet si një organizatë që mund të nxisë një moment të ri për dialog dhe të përfitojë nga bashkëpunimi rajonal si një proces i vetëqëndrueshëm dhe rajonal “.

“Në lidhje me këtë, sinergjia midis RCC dhe Kryesive Zvicerane të Kryqëzatave të Kroacisë dhe Sllovenisë (C-i-O) siguroi mbështetje të paçmueshme për aktivitetet në kuadër të Strategjisë dhe Programit të Punës (SWP) 2017-2019.

Procesi i nivelit të lartë i filluar në Berlin është bërë gjithnjë e më shumë një kornizë që ndreq veprimet e kandidatëve të Europës Juglindore nga njëra anë dhe angazhimi i BE në rajon nga ana tjetër.

Nga Samiti i Triestes i korrikut 2017 deri në Samitin e Londrës në korrik 2018, arritja e rezultateve konkrete do të mbështeste drejtpërsëdrejti një bashkëpunim më të fortë rajonal, një koherencë më të madhe dhe një integrim më të thellë “.

Sekretari i Përgjithshëm Svilanoviç ftoi pjesëmarrësit e SEECP për të bërë përdorimin më të mirë të mundshëm të RCC si një platformë për bashkimin e projekteve rajonale në shkallë të gjerë që do të sillte përmirësime të reja në rajon.

Udhëheqësit e pjesëmarrësve të SEEP mirëpritën perspektivën e besueshme të zgjerimit të Komisionit Evropian dhe thelluan angazhimin e BE-së me Ballkanin Perëndimor dhe theksojnë se kjo perspektivë konkrete duhet të mbështetet nga vullneti i fortë politik dhe procesi i qëndrueshëm i reformës i bazuar në meritat individuale.