KANË THËNË…

Kanë thënë edhe thonë
Jeta është shumë e gjatë

Kanë thënë edhe thonë
Jeta
Shumë e shkurtër është

Si duket
Kjo është ajo lumturia
Që dot nuk përjetohet deri në fund.

Sejdi BERISHA

Pejë, e shtunë, 14 prill 2018