PLAVË – GUCI

Plavë-Guci:
Sofër e Diellit.

Kupë e Qiellit.
Gjelbrim i Prilllit.

Plavë- Guci:
Sy i kaltër i Valbonës.
Lot i sotëm i Limit.
Plis i bardhë i Alpeve.
Palcë e Asht i Kombit
Në njëmijë faqe.

Plavë-Guci:
Arbani e Vogël.
Ballkon i Alpeve.
Fortesë e Pejës.
Derë e Shkodrës.
Kojshi e parë e Malësisë së Gjakovës.

Plavë-Guci:
Luftë me shtatë krajli.
Djepe në gjashtë kontinente.
Lavdi sa për tetë planete.

Plavë-Guci:
Zana e Pavarësisë,
I dhé gji Historisë,
Dritë bujarisë…

Plavë-Guci:
E nderuara e Kombit.
E bekuara e Zotit.
Bukuri e Qiellit dhe e Tokës.
Mrekullia e Tetë e Botës.

Ramiz LUSHAJ

Vuthaj, më  2 gusht 2012