PËR PASHKË

Qyteti i Lashtë,
Lagja e Thatë,
Pallati i Bardhë,
Shkalla e Shtatë,
Kati i Gjashtë,
Hyrja e Parë…

Çelësi në bravë,
Portën hap…

Ti hyn pa fjalë.
(Çelësi, jashtë)…

Brenda, bashkë
Me Botën e Mbrapshtë,
Pi verë për Pashkë.

Çelësi në çast,
Kyç derën nga pas
Dhe ngjitet ngadalë
Në qiellin e lartë.
Hap portën e Artë,
Të hyjmë në Parajsë…

Demir GJERGJI

Tiranë