Varri i Millosh Nikollë Kopiliqit-heroit të Betejës së Fushë-Kosovës (1389)

Varri i Millosh Nikollë Kopiliqit në Rezallë të Kosovës, me dy gurë të mëdhenj, katër hapa larg njëri-tjetrit e me Lisin shekullor në mes (tashmë i prerë, pasi që veç ishte kalbur)…

Millosh Nikollë Kopiliqi është heroi i Betejës së Fushë-Kosovës të vitit 1389.