Një helmetë me brirët e cjapit në një stendë të Muzeut Kombëtar Arkeologjik të Sofies

Helmeta në foto është e sh. I-III të er’ sonë. Një periudhë kur në Bullgari jetonin fiset Thrake, popullsi me një gjuhë të ngjashme me ilirishten. Në shek. VI-VII kjo popullsi u sllavizua, dhe sot ajo e kondsideron veten slave. Kulti i përdorimit të brirëve të cjapit është e njohur të jetë përdorur në sh. XV nga Skënderbeu.

Foto Sh. Sala