Nga Entela Tabaku

për një ditë shpresë
ke me pagu njëmijë ditë zhgënjim
për një ditë dashuri
ke me duru njëmijë ditë pritje
për një ditë të lumtun
ke me kaperdi njëmijë ditë pikëllim
vetëm për një ditë
ke me e ruejtë jetën shuk
në grusht
pa mundë me e djegë
në njëmijë zjarre
pa mundë me e flakë
në njëmijë hone
pa mundë me e harru
në njëmijë puse
për një ditë
ke me ia shtri qoshet e rrudhuna
në njëmijë ditë
një