Tani mund të themi me besim se trupi ynë është shprehja e gjendjes sonë mendore. Trishtimi, turpi, frika, melankolia kanë një efekt negativ në trupin tonë, shpesh duke shfaqur simptoma të pakëndshme fizike. Por ka një emocion që zgjat shumë më gjatë se emocionet e tjera. Edhe ky është trishtimi.

Në veçanti, shkencëtarët nga Universiteti i Leuven, Belgjikë, kryen një studim dhe treguan se pikëllimi zgjat 240 herë më shumë se emocionet e tjera. Në fakt, trishtimi zgjat 120 orë, ndërsa ndjenja e turpit zgjat 30 minuta dhe ajo e frikës zgjat 40 minuta. Emocioni i dytë i qëndrueshëm është fatkeqësisht urrejtja që zgjat 60 orë dhe gëzimi zgjat vetëm 35 orë.

Por pse zgjat kaq shumë kjo ndjenjë? Shkencëtarët besojnë se arsyeja është sepse zakonisht shoqërohet me ngjarje të pakëndshme, si një sëmundje, një divorc, të cilat kanë një ndikim të madh në shëndetin tonë mendor dhe për këtë arsye na duhet më shumë kohë për t’i menaxhuar ato. Nga ana tjetër, emocionet që zgjasin më pak, shkaktohen nga ngjarje formale, të cilat nuk janë aq të rëndësishme.

Ky studim është i pari që tenton të regjistrojë kohëzgjatjen e emocioneve por edhe të shpjegojë arsyen e kësaj kohëzgjatjeje. Gjetjet u publikuan në Motivation and Emotion.