nderuar mërgimtar/e  Skivjanit !

​Është e rëndësishme për shumë arsye, dhe ne do tipërmendin disa prej tyre:

1.- Sepse duke paguar antarësinë, ne dëshmojmë se jemiskivjanali, dhe se nuk e kemi harruar vendin ku kemi lindur.

2.- Sepse duke bërë pagesen e antarësisë, ne ju kalojmëfëmijëve tonë porosinë, se edhe ata duhet ta duan e kontribojnë për vendin e prindërve të tyre.

3.- Sepse duke paguar antarësinë, ne tregojmë se jemi përgjegjshëm dhe  vullnetshëm  fëmijëve tanë, t’iu lëmënji vend  mirë e  jetueshëm, nji vend ku ja vlen ndërtohet familje dhe plaken brezat.

4.- Sepse duke paguar antarësinë, e  është vetëm 200-CH  vit ne bashkarisht, tregojmë dhe dëshmojmë se aivend ku kemi lindur do  bëhet, sepse ne do  kujdesemi  bëhet.

5.-Sepse duke paguar antarësinë, ne dëshmojmë se përpjekjet e  gjithë brezave deri  sot nuk kanë që kota dhe se amaneti i  gjithë  rënëve për liri po jetësohet.

6.- Sepse duke paguar antarësinë, ne mërgimtarëtmarrim pjesë aktivisht  ruajtjen, mbrojtjen, rregullimin,hijeshimin, pastrimin e vendit tone, ku kemi lindur e jemirritur.

7.-Sepse duke paguar antarësinë  Shoqatë, ne tregojmë edhe kulitetin tonë organizativ e bashkëpunues, tregojmë se sa  aftë jemi  bashkarisht  bëjmë  miren për vendin tonë.

8.- Sepse duke paguar antarësinë, ne tregojmë se virtytet si vullnetarizmi, solidariteti dhe disiplina janë kultivuara e  ruajtura ne Skivjan.

9.- Sepse duke paguar antarësinë, ne i themi vetes tonë e njerëzve tanë,  deri në frymën e fundit, nuk e harrojmëvendin tonë, ku edhe janë rrënjët tona.

10.- Sepse  fund fare, ne duhet ta paguajmëantarësinë në Shoqatë, sepse duke e bërë pagesën, ne jutregojmë  gjithëve se, Skivjani mbetet dashuria e kujtimi i gjatë i  gjithë neve, dhe për ta ruajtur këtë kujtim bukur  jetës sonë, ne  gjithë bëhemi antarë  ShoqatësSkivjani.

 

Për Shoqatën SkivjaniZvicër

Bashkim Kasumaj  Kryetar

Zürich, 07.05.2021