Miq e dashamirë!
Dervish Luzha, ky burrë me përmasa mbinjerëzore, ju ndihmoftë në çdo aspekt të jetës tuaj!
Amin!

Avdyl MATOSHI,
Tiranë