Këto ditë doli numri i ri i “Gazeta e Alpeve”, Nr. 37, me 32 faqe, (6-15 janar 2021), numri i parë i Vitit 2021, e cilagjendet shitje lirë gjithë Shqipërinë e Kosovën, nëRajonin Ballkanik Shqiptar, në Diasporat Shqiptare Botë.