Shkëmbim për konkretizimin e zgjerimit të bizneseve të Rrjeteve dhe organizime të nivelit të lart për të shtyrë përpara investimet në vendet tona : Shqipëri, Kosovë, Iliridë, Malësi të madhe, Luginë të Preshevës!

Amet Gjanaj