10 shkurt i vitit 1945

Lista me 40 të arrestuar, kryesisht bujq nga Shkodra, armiq të regjimit.

Ndrek Loka i biri i Dilës dhe Lokës, lindur në Juban më 1880, bujk, arrestuar më 7/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Osman Ramadani i biri i Zybes dhe Ramadanit, lindur më 1880, në Vukatan, bujk, arrestuar më 7/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Gjel Halili, i biri i Baftes dhe Halilit, lindur në Vukatan më 1905, bujk, arrestuar më 7/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Avdil Ramadani i biri Zybes dhe Ramadanit, lindur më 1908, në Vukatan, bujk, arrestuar më 7/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Musa Ramadani i biri Zybes dhe Ramadanit, lindur më 1910, në Vukatan, bujk, arrestuar më 7/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Halil Uk Dema i biri i Zades dhe Ukës, lindur më 1925, në Shkodër, punëtor, arrestuar më 7/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Ramis Isufi i biri i Gonzhes dhe Zenelit, lindur më 1910 në Podgoricë, tregtar, arrestuar më 8/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Sali Osmani, i biri i Merjemes dhe Osmenit, lindur më 1905 në Shiq, me profesionbujk, arrestuar më 8/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Ramadan Sadiku, i birir i Hatos dhe Sadikut, lindur në Mushan më 1903, me profesion bujk, arrestuar më 8/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Taip Duda i Mines dhe Rexhepit, lindur në Shiq më 1902, me profesion bujk, arrestuar më 8/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Tish Toma i biri i Lezes dhe Tomës, lindur në Shiq më 1915, me profesion bujk, arrestuar më 8/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Met Halili i biri i Vaçes dhe Halilit, lindur më 1905 në Koplik, me profesion bujk, arrestuar më 8/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Jovanka Karaçiç e bija e Stefës dhe Ristos, lindur në Plavë më 1903, shtëpiake, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Marko Karaçiç i biri i Joka dhe Miluti, lindur në Plav më 1900, hotelier, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Roberto Simonoviç i biri i Rozës dhe Franos, lindur në Tivar më 1923, me profesion berber, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Bogdan Negadiç i biri i Stefa dhe Risto, lindur në Plavë më 1904 nënpunës, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Gaqo Thomo i biri i Aleksan dhe Kristos, lindur me 1908 në Korçë, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Ymer Mustafa i biri i Bedrijes dhe Mustafës, i lindur më 1909 në Shkodër, sipërmarrës, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Shaqir Isa i biri i Zades dhe Isait, lindur në Pukë më 1897, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Haxhi Laçi i biri i Bull dhe Selmanit, lindur ne Pukë me 1880 me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Kamber Laçi i biri i Bull dhe Selmanit, lindur në Pukë më 1887, me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945, nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Ibrahim Zanoni I biri i Hajries dhe Zanonit, lindur në Pukë më 1915, me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Tom Gjoni i biri i Shukes dhe Gjonit, i lindur në Stajk më 1895 me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Gaspër Ndoci i biri i Ciles dhe Ndocit, i lindur në Stajk më 1870 me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Filip Frani i biri i Prenës dhe Franit, i lindur në Stajk më 1889, me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Llok Pashuku i biri i Lulës dhe Pashukut, i lindur në Stajk më 1880, me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Gjero Llazari i biri i Files dhe Llazër lindur në Sheldi më 1925 me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945, nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Det Kola i biri i Dilës dhe i Kolës, lindur në Barbullush më 1923, partizan, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Jonus Mero i biri i Sabos dhe Azbiut, lindur në Delvinë më 1913, partizan, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Gjergj Hila i biri i Prenës dhe i Hilës, lindur në Kallm më 1907, me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Eles Juka i biri i Lace dhe Abdulla, lindur në Shkodër më 1901, pronar, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Pjetër Shani i biri i Mrikës dhe Markut, lindur në Kastrat më 1918, me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Zef Preni , i biri i Mrikës dhe Ndocit, lindur në Shkodër më 1917, me profesion zdrukthëtar, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Ded Gj Dashi i biri i Cur dhe Gjonit, lindur në Shkrel më 1885 me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Llesh Nikolla biri i Mrikës dhe Nikollës, lindur në Skuraj (Mat) më 1898 me profesion bujk, arrestuar më 9/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Abdulla Nazif biri i Feridesë dhe Nazifit, lindur në Ersek më 1894 me profesion bujk, arrestuar më 10/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Sadik Hajda Lekiçi arrestuar më 10/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Dom Mikel Koliqi , biri i Ages dhe Shanit, lindur në Shkodër, më 1902, fmaullitar, arrestuar më 10/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Pater Donis Makaj i biri i Çiles dhe Dodës, lindur në Shkodër më 1910, famullitar, arrestiar me 10 shkurt 1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Dom Ndre Zadeja, I biri i Luke dhe Gjonit, lindur më 1892 në Shkodër, prift, arrestuar më 10/2/1945 nga shtabi i Brigadës së II, Mbrojtjes së Popullit.

Fotografia e Ndoc Shaben